Odločitev za nakup ali najem strežnika

Zaposlena sem v večji javni instituciji, ki za svoje poslovanje potrebuje tudi precej zmogljive strežnike. Zaradi novih dejavnosti, ki jih bo naša institucija opravljala v prihodnje, smo se soočili s strežniškim problemom. Naši obstoječi strežniki so premalo zmogljivi za prevzemanje novih aktivnosti. Kot vodstvo organizacije, smo se morali odločiti za nakup novega lastnega strežnika ali za najem strežnika. Oddelek za informacijsko tehnologijo je pripravil izračun obeh možnosti. Hkrati pa smo od njih pridobili tudi pozitivne in negativne značilnosti obeh opcij. Najem strežnika je bil v našem primeru cenejša možnost, imeli pa smo žal tudi druge pomisleke.

Plusi in minusi najema strežnika

YouTube video

Plusi so v našem primeru predvsem privarčevanje denarja ter manjša obremenjenost tehničnega osebja. Ponudniki najema virtualnega strežnika namreč v večini primerov poskrbijo za 24-urno tehnično podporo oziroma vsaj za podporo v običajnem delovnem času. Prednost najema strežnika je tudi hitra odzivnost in redna poročila o opravljenih aktivnostih oziroma mesečna poročila o stanju strežnika. To pa pomeni kar precejšnjo razbremenitev zaposlenega tehničnega osebja v naši organizaciji.
Ključni pomislek je bil varnostni zadržek. Kajti na tem strežniku bi bile ključne informacije za državo ter tudi osebni podatki slovenskih državljanov. Pri izbiri ponudnika za najem strežnika bi morali opraviti posebne varnostne preverke. Ponudnik pa bi moral zagotoviti posebno varovanje strežnika.

Možnost prilagodljive ponudbe

Po tehtnem premisleku vseh pristojnih za odločanje in strokovnega osebja, smo se odločili za najem strežnika. A zataknilo se je pri izboru pravega ponudnika, ki bo omogočal vse, kar bomo potrebovali. Glede na zakonodajne zahteve, je bilo potrebno pripraviti javni razpis. V okviru javnega razpisa smo določili tehnične specifikacije strežnika ter pogoje pod katerimi so se ponudniki lahko prijavili na razpis. Eden izmed ključnih pogojev je bil tudi ustrezna varnostna preverjanja in zagotovitev posebnih varovalnih ukrepov.
Postopek razpisa je bil opravljen in zaključen v dveh mesecih. Nato pa je naša institucija dodatno dejavnost opravljala kar preko najema virtualnega strežnika. Izračun prednosti in slabosti ter finančnih posledic je bil pozitiven. S tako rešitvijo smo bili tudi naročniki izjemno zadovoljni.

Povezane objave:

Shopping Cart
Scroll to Top